Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Privacy zakelijke relaties

Zakelijke relaties en dienstverleners​

Het netwerk van Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport bestaat uit een groot aantal zakelijke relaties en dienstverleners. Om deze relaties te onderhouden en gemaakte afspraken na te (kunnen) komen verzamelen wij een aantal gegevens van u.

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • Naam en contactgegevens
 • Functie en het bedrijf waarvoor u werkt
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt
 • Motivatie om wel of (tijdelijk) niet samen te werken via CWB

Deze informatie verwerken we om:

 • U te voorzien van informatie en communicatie, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven, publicaties of uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen;
 • De zakelijke relatie met u te onderhouden;
 • Offertes aan te vragen;
 • U in contact te brengen met participanten c.q. de eind-afnemers van uw diensten;
 • Overbodig c.q. ongewenst contact te voorkomen

Doorgifte derde partijen

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen medewerkers en ingehuurde derden;
 • Participanten die zijn aangesloten bij het CWB;
 • Leveranciers waarmee we samenwerken o.a. ten behoeve van onze website en het portal.