Sluiten Close
Sluiten Close

Participanten van Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport slaan de handen ineen om samen een front te vormen tegen cybercriminaliteit. Hieraan draagt de stichting een steentje bij met haar diensten. Zo bieden we onder andere dreigingsinformatie met handelingsperspectief, netwerk monitoring, maandelijkse kennissessies en de mogelijkheid om uw organisatie te certificeren. Heeft u meer nodig? Het CWB kan desgewenst doorverwijzen naar haar partners, bij wie CWB-leden een streepje voor hebben.

Lees verder over ons Lidmaatschap

IT-platform

Participanten van het CWB hebben onbeperkt toegang tot het besloten IT-platform. Deze digitale omgeving is een snel groeiende bibliotheek waar allerlei informatie te vinden is. Die informatie is onderverdeeld in categorieën, zoals Nieuws, Dreigingsinformatie, Governance, Risk & Compliance, Technische beveiliging, Awareness, Best practices & templates en Agenda & events. Up to date en voor elk wat wils.

CWB-app

Via de CWB-app voor IoS en Androïd kunnen we snel communiceren met onze participanten, net als de participanten onderling. Bijvoorbeeld om elkaar te waarschuwen voor kwetsbaarheden of om elkaars hulp in te roepen. Dat springt meteen in het oog dankzij een pushnotificatie op de mobiele telefoon of laptop, zodat een participant van het CWB nooit achter de feiten hoeft aan te lopen.

Dreigingsinformatie

Stichting Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport heeft de OKTT-status: Objectief Kenbaar Tot Taak om haar participanten te informeren over dreigingen. Dat betekent dat we dreigingsinformatie van het Nationaal Cyber Security Centrum mogen delen met onze leden. In het verleden werd deze informatie enkel verspreid in de vitale sectoren, zoals energie, telecom, de financiële sector en het openbaar vervoer. 

Netwerk monitoring

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) beschikt over een Nationaal Detectie Netwerk. Participanten van het CWB kunnen hun binnenlandse bedrijfsnetwerk(en) ook laten monitoren door het NCSC. Zodra het centrum onregelmatigheden signaleert, krijgt de betreffende participant hiervan bericht zodat men actie kan ondernemen. 

CYRA®

Cyra is een hulpmiddel met de mogelijkheid tot certificering. Een self-assessment waarmee je inzage krijgt in je cyberweerbaarheid; een mooi startpunt om die te verbeteren. Zo ben je betrouwbaar voor de keten waar je deel van uitmaakt, want cybersecurity houdt niet op bij je eigen bedrijf.

CYRA is een (groei)model dat vanaf de eerste stappen  in digitale weerbaarheid tot nabij erkende ISO 27001 certificering als leidraad kan dienen. CYRA is voor elke ondernemer in Nederland als standaard bereikbaar. CYRA is als model geschikt om invulling te geven aan wet- en regelgeving waarin een uitwerking van adequate technische en organisatorische maatregelen wordt gevraagd zoals GDPR en NIS2.

In welke mate is jouw bedrijf cyberweerbaar?
Zijn de maatregelen 'Ad hoc', 'Best effort' of zelfs 'Defined'? 

Sinds september 2021 is het voor participanten van het CWB mogelijk om aan te tonen hoe het is gesteld met de cyberweerbaarheid binnen hun bedrijf. Dit kan onafhankelijk worden getoetst door een bevoegde instantie. Er zijn vier certificaten: Entry, Basic, Intermediate en Advanced. De manier waarop maatregelen worden uitgevoerd bepaalt het volwassenheidsniveau. Voor assessment en het aanvragen van een audit is een online tool beschikbaar. Aan de hand van vragen en stellingen kan worden bepaald wat het cyberweerbaarheidsniveau van een bedrijf is. Deze tool kan worden gebruikt ten behoeve van self-assessment door de bedrijven én biedt handvaten om de cyberweerbaarheid te verbeteren.

Kijk voor meer infromatie op www.cyberrating.nl

Ondersteuning

Participanten die moeite hebben met het verbeteren van hun cyberweerbaarheid, kunnen altijd de hulp inroepen van het CWB. Die kan een beroep doen op de eigen cybersecurityspecialist of andere participanten die het wiel al hebben uitgevonden, maar ook op (commerciële) partners waarmee afspraken zijn gemaakt in het voordeel van de participant. Zo vinden we altijd een weg. 

Certificering

Is een CWB-participant tevreden met het bereikte security volwassenheidsniveau, kan deze een aanvraag indienen voor een onafhankelijke controle. Zo’n audit wordt op afspraak uitgevoerd door een geaccrediteerde partij en bij goed gevolg beloond met een certificaat. Is er sprake van Basic? Dan is de audit inbegrepen in het lidmaatschap. Voor de hogere niveaus, met een uitgebreidere controle, gelden meerprijzen. Elk certificaat is drie jaar geldig. 

Inzicht in uw digitale weerbaarheid

Door het invullen van de Cyber Rating krijgt u inzicht in waar u staat met uw onderneming als het gaat over de digitale weerbaarheid. Wanneer u er voor kiest deze ook laat beoordelen door dan krijgt u een onafhankelijke blik op uw organisatie en kunt u desgewenst de resultaten van deze beoordeling aan klanten en andere stakeholders om zo vertrouwen te geven in hoe uw organisatie er digitaal voor staat.

Ga naar Cyber Rating Arrow icon

Hulpkaarten 

Het CWB heeft hulpkaarten gelanceerd. Het gaat om een serie preventie-, nood- en advieskaarten op A4-formaat over onderwerpen als Phishing, Ransomware en de IT-leverancier. Ze bevatten aanbevolen acties, die ieders cyberweerbaarheid ten goede komt. Download ze hier:  

Neem contact met ons op bij overige vragen Arrow icon

Partners

Wie hulp wil inschakelen, kan een beroep doen op de partners van het CWB. Die partners bieden gunstige voorwaarden omdat ze allemaal de filosofie van de stichting: weerbaar door samenwerking onderschrijven. Daarbij zorgen de dienstverleners samen dat elk gebied van cyberweerbaarheid is afgedekt. Of het nu om detectie, identificatie, bescherming, herstel of reactie gaat. 

Kennissessies

Kennisdeling heeft een prominente plaats in de activiteiten van het CWB. Elke maand, met uitzondering van augustus, zijn er (online) kennissessies of masterclasses rond uiteenlopende thema’s op het gebied van cybersecurity. Denk aan Ransomware, Endpointdetectie, Awareness, Operational Technology security, enzovoort. Gastsprekers leiden de sessies of participanten geven een kijkje in hun cyberkeuken. 

Lidmaatschap en kosten Arrow icon
Neem contact op