Sluiten Close
Sluiten Close

Met CYRA wordt het technologisch mkb cyberweerbaar

Een nieuwe mijlpaal bereikt in de uitrol van CYRA tot landelijke standaard!
Trots op de rol die Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport heeft mogen vervullen in de ontwikkeling van CYRA als hulpmiddel om de digitale weerbaarheid van ondernemingen te verbeteren.
 

Geschreven door CWB

08 november 2023

Een nieuwe mijlpaal bereikt in de uitrol van CYRA tot landelijke standaard!
Trots op de rol die Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport heeft mogen vervullen in de ontwikkeling van CYRA als hulpmiddel om de digitale weerbaarheid van ondernemingen te verbeteren.
 

Geschreven door CWB

08 november 2023


De voorzitters van Koninklijke Metaalunie en FME, Mark Helder en Theo Henrar hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de stichting CYRA. CYRA staat voor Cyber Rating en het biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het niveau van cyberweerbaarheid van jouw onderneming en dit vervolgens te laten certificeren. Dit wordt steeds actueler omdat in oktober 2024 de nieuwe richtlijn Network and Information Security (NIS2) voor grote machinebouwers van kracht wordt.


De NIS2 heeft onder andere gevolgen voor machinebouwers met meer dan 10 miljoen EUR omzet en/of meer dan 50 werknemers. Deze bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze aan wettelijke vereisten voldoen op het gebied van cyberweerbaarheid. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor hun toeleveranciers. Zij moeten namelijk aan hun klant kunnen laten zien dat zij hun zaken op het gebied van cyberveiligheid voor elkaar hebben. Om al deze bedrijven te ondersteunen is CYRA ontwikkeld, een praktische oplossing om de digitale weerbaarheid van bedrijven te vergroten en dit ook zichtbaar en aantoonbaar te maken.

Met de ondertekening van de samenwerking kunnen leden van Koninklijke Metaalunie en FME zich direct aanmelden voor het gebruik van het CYRA-assessment om vervolgens over te gaan tot certificering.

Meer weten over CYRA Arrow icon