Sluiten Close
Sluiten Close

Toolbox Cyberincident online

Geschreven door Cyber weerbaarheidscentrum

15 november 2019

Geschreven door Cyber weerbaarheidscentrum

15 november 2019

Een cyberoefening bij de overheid eind oktober heeft geresulteerd in een Toolbox Cyberincident. Uitgangspunt is een beproefd 5-stappenplan voor het omgaan met cyberincidenten, te weten: rapporteren, beoordelen, bijeenroepen, uitvoeren en oplossen. Op zijn beurt kent iedere stap eigen tools.

De Toolbox Cyberincident biedt hulpmiddelen en inzicht voor professionals. Zij kunnen de toolbox overigens aanvullen met eigen tools en ervaringen. Verder bevat de toolbox games waarmee organisaties kunnen oefenen op het gebied van cyberveiligheid.