CWB in SCHADE magazine

Mocht iemand toevallig de hand weten te leggen op de laatste editie van SCHADE magazine: hierin is een artikel te vinden over het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport.