Privacy participanten

Participanten

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport is er voor participanten, door participanten. Medewerkers (van organisaties) die als participant bij het CWB zijn aangesloten, spelen een onmisbare rol ten aanzien van het realiseren van ons gemeenschappelijke doel: het cyberweerbaar maken van de Hightechindustrie in Nederland. Om invulling te geven aan deze rol en zodoende gezamenlijk dit doel te bereiken, verzamelen we een aantal gegevens.

Welke gegevens verzamelen we van u?

Bij inschrijving/registratie als participant van het CWB gaat het om de volgende persoonsgegevens:
Ten behoeve van het Cyber Weerbaarheidsportal verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Deze informatie verwerken we om:

Doorgifte derde partijen

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dit gebeurt alleen wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met: