Lidmaatschap en kosten

Een lidmaatschap duurt minimaal 1 volledig kalenderjaar. Wie tijdens een lopend kalenderjaar participant wordt, betaalt een bedrag naar rato, plus de reguliere contributie voor het daarop volgende jaar. Deze contributie is voor alle participanten gelijk.  

Verschillen ontstaan na het bepalen van de mate van cyber veiligheid van de organisatie. Hierin onderscheidt het CWB de classificaties Basic, Intermediate en Advanced. Op verzoek stelt een onafhankelijke certificeringsinstantie vast aan welke classificatie de organisatie voldoet. Voor Intermediate en Advanced gelden meerprijzen zoals hieronder genoemd. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Opzeggen, kan enkel schriftelijk. Deze verwittiging dient uiterlijk op 15 oktober in het lopende kalenderjaar in het bezit te zijn van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport.  

Participatie bijdrage

€ 2.000,=

CERTIFICAAT BASIC

inclusief

CERTIFICAAT intermediate

€ 1.100,=

CERTIFICAAT advanced

€1.650,=

Het CWB is een non-profit organisatie. Het motto is weerbaar door samenwerking. De stichting is opgericht om te voorkomen dat iedere ondernemer in de hightech- en maakindustrie het wiel opnieuw moet uitvinden. In plaats daarvan bevordert onderlinge kennisdeling de efficiëntie, wat tot kostenbesparing leidt en natuurlijk een weerbare sector. Wij nodigen alle participanten dan ook van harte uit om af en toe een steentje bij te dragen en proberen dat te stimuleren.