Lidmaatschap en kosten

Met ingang van 1-11-2020 behelst een lidmaatschap een periode van 1 kalenderjaar. De contributie is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Na ontvangst van de eerste betaling volgt een  health check om te bepalen hoe het gesteld is met de cyber veiligheid van de onderneming. 

Wie tijdens een lopend kalenderjaar participant wordt, betaalt een bedrag per rato, plus de reguliere contributie voor het daarop volgende jaar. De hieronder genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Opzeggen, kan enkel schriftelijk. Deze verwittiging dient uiterlijk op 15 oktober in het lopende kalenderjaar in het bezit te zijn van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport.  

1-24 werknemers

€ 1.550,=

25-99 werknemers

€ 2.500,=

100-499 werknemers

€ 3.750,=

500+ werknemers

€ 5.500,=

Het motto van het CWB is weerbaar door samenwerking. De stichting is opgericht om te voorkomen dat iedere ondernemer in de hightech- en maakindustrie het wiel opnieuw moet uitvinden. In plaats daarvan bevordert onderlinge kennisdeling de efficiëntie, wat tot kostenbesparing leidt en natuurlijk een weerbare sector. Wij nodigen alle participanten dan ook van harte uit om af en toe een steentje bij te dragen en proberen dat te stimuleren.