Participanten van Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport slaan de handen ineen om samen een front te vormen tegen cybercriminaliteit. Hieraan draagt de stichting een steentje bij met haar diensten. Zo bieden we onder andere dreigingsinformatie met handelingsperspectief, netwerk monitoring, maandelijkse kennissessies en de mogelijkheid om uw organisatie te certificeren. Heeft u meer nodig? Het CWB kan desgewenst doorverwijzen naar haar partners, bij wie CWB-leden een streepje voor hebben. 

IDENTIFICATIE

We regelen een security health check van uw organisatie om kwetsbaarheden vast te stellen.

bescherming

We helpen met het treffen van beschermende maatregelen om kritieke diensten zeker te stellen.

Opsporing

We helpen met het signaleren van eventuele dreigingen en kunnen de dreiging voor u duiden.

reactie

In het geval van een cyber security incident helpen we actie te ondernemen om de impact beperkt te houden.

herstel

We helpen met het opstellen van plannen omtrent (het verbeteren van) de cyber weerbaarheid

IT-platform

Participanten van het CWB hebben onbeperkt toegang tot het besloten IT-platform. Deze digitale omgeving is een snel groeiende bibliotheek waar allerlei informatie te vinden is. Die informatie is onderverdeeld in categorieën, zoals Nieuws, Dreigingsinformatie, Governance, Risk & Compliance, Technische beveiliging, Awareness, Best practices & templates en Agenda & events. Up to date en voor elk wat wils.

CWB-app

Via de CWB-app voor IoS en Androïd kunnen we snel communiceren met onze participanten, net als de participanten onderling. Bijvoorbeeld om elkaar te waarschuwen voor kwetsbaarheden of om elkaars hulp in te roepen. Dat springt meteen in het oog dankzij een pushnotificatie op de mobiele telefoon of laptop, zodat een participant van het CWB nooit achter de feiten hoeft aan te lopen.

Dreigingsinformatie

Stichting Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport heeft de OKTT-status: Objectief Kenbaar Tot Taak om haar participanten te informeren over dreigingen. Dat betekent dat we dreigingsinformatie van het Nationaal Cyber Security Centrum mogen delen met onze leden. In het verleden werd deze informatie enkel verspreid in de vitale sectoren, zoals energie, telecom, de financiële sector en het openbaar vervoer. 

Netwerk monitoring

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) beschikt over een Nationaal Detectie Netwerk. Participanten van het CWB kunnen hun binnenlandse bedrijfsnetwerk(en) ook laten monitoren door het NCSC. Zodra het centrum onregelmatigheden signaleert, krijgt de betreffende participant hiervan bericht zodat men actie kan ondernemen. 

Security niveau

Met een online tool kunnen participanten van het CWB zelf het volwassenheidsniveau van hun cyber security vaststellen. Is er sprake van Basic? Of zijn er voldoende maatregelen genomen om te spreken van Intermediate?  Wellicht is alles zo goed op orde dat het niveau Advanced al is bereikt. Deze is vergelijkbaar met ISO27001, maar niet gelijkwaardig omdat het ook onderdelen bevat uit een privacy toetsingskader.

Verbeterplan

De online tool om het volwassenheidsniveau van de cyber security vast te stellen, laat in één oogopslag zien wat een organisatie nog kan verbeteren op het gebied van cyber weerbaarheid. Hiervan valt een stappenplan af te leiden om het weerbaarheidsniveau nog verder op te schroeven. Elke CWB-participant kan vervolgens prioriteiten tellen naar eigen mogelijkheden en behoefte, passend bij het beleid en de heersende bedrijfscultuur. 

Ondersteuning

Participanten die moeite hebben met het verbeteren van hun cyberweerbaarheid, kunnen altijd de hulp inroepen van het CWB. Die kan een beroep doen op de eigen cybersecurityspecialist of andere participanten die het wiel al hebben uitgevonden, maar ook op (commerciële) partners waarmee afspraken zijn gemaakt in het voordeel van de participant. Zo vinden we altijd een weg. 

Certificering

Is een CWB-participant tevreden met het bereikte security volwassenheidsniveau, kan deze een aanvraag indienen voor een onafhankelijke controle. Zo’n audit wordt op afspraak uitgevoerd door een geaccrediteerde partij en bij goed gevolg beloond met een certificaat. Is er sprake van Basic? Dan is de audit inbegrepen in het lidmaatschap. Voor de hogere niveaus, met een uitgebreidere controle, gelden meerprijzen. Elk certificaat is drie jaar geldig. 

Partners

Wie hulp wil inschakelen, kan een beroep doen op de partners van het CWB. Die partners bieden gunstige voorwaarden omdat ze allemaal de filosofie van de stichting: weerbaar door samenwerking onderschrijven. Daarbij zorgen de dienstverleners samen dat elk gebied van cyber weerbaarheid is afgedekt. Of het nu om detectie, identificatie, bescherming, herstel of reactie gaat. 

Kennissessies

Kennisdeling heeft een prominente plaats in de activiteiten van het CWB. Elke maand, met uitzondering van augustus, zijn er (online) kennissessies of masterclasses rond uiteenlopende thema’s op het gebied van cyber security. Denk aan Ransomware, Endpointdetectie, Awareness, Operational Technology security, enzovoort. Gastsprekers leiden de sessies of participanten geven een kijkje in hun cyberkeuken. 

Partners