Cyber Weerbaarheidscentum Brainport

Waarom - Wat - Hoe

WAAROM?

Digitalisering brengt economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Maar ook bedreigingen, zoals spionage en sabotage. Informatie-uitwisseling en samenwerking vormen de sleutel naar cyber weerbaarheid. Voor het MKB in de high tech industrie is het vaak lastig en soms zelfs onmogelijk dit zelfstandig te organiseren. Maar het is wel noodzakelijk omwille van de continu√Įteit. Niets doen is als struisvogelpolitiek: de kop in het zand steken!

WAT?

We doen er alles aan om deelnemende ondernemingen te helpen spionage en sabotage te voorkomen. We helpen vast te stellen of er sprake is van concrete dreiging in het bedrijf en wat de consequenties kunnen zijn. Na deze intake (healthcheck), mag iedereen rekenen op het ontvangen en duiden van zogenoemde threat intell: waarschuwingen van elkaar, uit open bronnen en - op termijn - uit gesloten bronnen. Verder delen participanten contactgegevens en best practices (t.a.v. beleid, bewustzijn en communicatie), ontvangen zij jaarlijks een sectoraal dreigingsbeeld specifiek voor de high tech industrie en desgewenst een verwijzing naar de best mogelijke leverancier die kan worden ingeschakeld bij een eventuele aanval en indien nodig het herstel van schade. Nieuwe deelnemers verbinden zich voor 3 jaar aan het CWBrainport.

HOE?

Door een organisatie op basis van de coöperatieve filosofie: 'Alleen lukt het niet, maar door slim samen te werken komt, het goed'. Stichting CWBrainport is een organisatie van, voor en door deelnemende ondernemingen in de high tech industrie in Nederland met twee of meer werknemers. In de Brainport regio gaat het om circa 2.000 ondernemingen, in heel Nederland ruim 29.000. De deelnemers zijn onze participanten, omdat er sprake is van een bepaalde mate van actieve deelname. Zo draagt iedereen bij aan het succes van de samenwerking. Elke onderneming in de MKB high tech industrie kan deelnemen, ongeacht de manier waarop de cyber weerbaarheid is georganiseerd (in huis of uitbesteed) en hoe professioneel de inrichting al op orde is.