Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Goede start van kennissessies

“Geen enkel bedrijf kan zich veroorloven nu niets aan cybersecurity te doen. Maar als we onze aanpak niet veranderen, dan kunnen we het ons straks niet meer veroorloven.” Dat waren de intigrerende slotwoorden van Ad Krikke, spreker op de eerste kennissessie van het CWB.

De bijeenkomst op dinsdag 26 november werd bijgewoond door een kleine dertig mensen. Zowel leden als belangstellenden lieten zich informeren en stelden gerichte vragen. Net zoals het CWB deed aan de aanwezigen.

Zo begon de kennissessie met een korte inventarisatie van meningen en behoeften. Daarna maakte Alexis Barron, directeur van het CWB, inzichtelijk waar sinds de opening op 13 september aan is gewerkt en wat er voor 2020 op de planning staat. Uiteraard zijn hierbij de wensen van de participanten leidend en staat buiten kijf dat er regelmatig bijeenkomsten komen om de kennis én onderlinge wisselwerking van de leden te vergroten. 

Want ja, er is zeker sprake van economische spionage, aldus Job Kuijpers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). “Het is een risicospel. Je kunt geen netwerk maken waar je niet binnen kunt komen.” Hij ziet een onderscheid tussen de cyber crimineel en statelijke actoren. “De crimineel wil snel geld verdienen. Statelijke actoren hebben geduld en middelen om hun doel te bereiken.” 

Desgevraagd oordeelde  Kuijpers dat de cyber security in Nederland meedraait in de top van Europa. En landen die tot de wereldtop behoren, helpen en vertrouwen elkaar. 

Want samenwerken is vereist, beaamde ook Ad Krikke, schrijver van het boek ‘Een duurzame digitale economie’. Hij pleitte voor een vooruitziende blik en vergeleek ICT-maatregelen met de Berlijnse muur. Die muur werd gaandeweg steeds hoger gemaakt, maar de mens bleef er overheen klimmen, Tot de muur uiteindelijk helemaal verdween, net als de vroegere stadsmuren.  

“We moeten naar minder controle en meer samenwerking”, was zijn devies. “Daarvoor kunnen we leren van andere werelden.” Als voorbeeld haalde hij de luchtvaart aan. Na een ongeluk, volgt tegenwoordig een onafhankelijk onderzoek. De resultaten worden gedeeld met alle maatschappijen, inclusief aanbevelingen die iedereen verplicht moet implementeren.  

Voor meer foto’s: bezoek ons op LinkedIn.