Op dinsdag 11 februari 2020 hield Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport een kennissessie voor participanten en toeleveranciers. Gastsprekers waren Robbert Kramer, Security Risk Manager in de Strategic Sourcing & Procurement sector en Ewoud Smit, Manager Cyber Defence Operations, beiden werkzaam bij ASML. Hun presentatie droeg de titel Information and Cyber Security @suppliers

De kleine dertig aanwezigen reageerden na afloop erg positief. De gedeelde kennis werd zeer interessant genoemd, praktisch toepasbaar en een mooie trechter van algemeen naar zeer precies relevant! ‘Het zou goed zijn om dit ook met kleinere bedrijven op te pakken’, werd opgemerkt. 

Participanten van het weerbaarheidscentrum kunnen op het platform terecht voor een uitgebreider verslag.