About Cyber Resilience Center Brainport

Resilient through cooperation

Brainport is the first economic area in the Netherlands to have a Cyber Resilience Center. Since September 2019, the foundation has been helping companies within the knowledge-intensive industry with resilience against digital espionage and cyber attacks.

This makes the Eindhoven high-tech region a leader in the Netherlands, which takes, besides the vital sectors designated by the government (such as health care, energy, port, etc.) cyber resilience serious. Within the center, companies can be part of a collective, professional system fighting against online attacks.
Participants can exchange confidential information via a well-secured, private platform about threats as well as solutions.

The high-tech and manufacturing industry consists of a chain of companies. This highly interwoven ecosystem is only as safe as possible if all players are resilient to cybercrime.

Nearly 25 companies from the high-tech industry were at the cradle of Cyber Resilience Center Brainport.

The initiative was further developed with the help of TNO, the Ministry of Economic Affairs and Climate, the Ministry of Justice and Security, Brainport Industries, Brainport Development, the Eindhoven Metropolitan Area, the Province of North Brabant and BDO Advisory.

The foundation is closely linked to the Digital Trust Center and the National Cyber Security Center.

Together we want to control the risks of digitization and vulnerabilities as much as possible. That is the connecting factor for all of us!
Every chain is only as strong as its weakest link.

Brainport Eindhoven regio heeft als eerste in Nederland een Cyber Weerbaarheidscentrum om bedrijven binnen de kennisintensieve industrie te helpen met weerbaarheid tegen digitale spionage en sabotage. Daarmee is de hightech regio koploper in Nederland die – naast de door het Rijk aangewezen vitale sectoren (zoals gezondheidszorg, energie, haven etc.) – serieus werk maakt van cyber weerbaarheid. Binnen het centrum kunnen met name bedrijven uit het MKB aansluiten op een collectief, professioneel systeem tegen online aanvallen.

Ruim twintig grote bedrijven uit Brainport Eindhoven wisselden al (mondeling) vertrouwelijke informatie uit op het gebied van cybersecurity binnen de Eindhoven Cyber Security Groep (ECSG).
Voor het sterk verweven ecosysteem in de hightech regio geldt echter dat deze als geheel pas echt zo veilig mogelijk is als alle spelers weerbaar zijn tegen cybercrime. Daarom besloten de ECSG, Brainport Industries, Brainport Development, BDO Accountants & Adviseurs, de Provincie Noord-Brabant en de Metropoolregio Eindhoven, gezamenlijk de opgedane expertise van de ECSG verder uit te bouwen tot een Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB).
Door een first user groep van bijna 25 bedrijven uit de hightech industrie is in 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van de dienstverlening zodat CWBrainport, in het derde kwartaal van 2019, een vliegende start kan maken. Belangrijke bouwstenen daarbij zijn de pilot over informatiedeling en -uitwisseling die is uitgevoerd door TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Digital Trust Center) en het aansluiten op de besloten informatie van het Nationaal Cyber Security Center van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Allemaal willen we de risico’s van digitalisering en kwetsbaarheden zo goed mogelijk in de hand houden. Dat is onze verbindende factor!

Employee

Lisette Oosterbosch

Office, Communication & Event manager

If you want to know more about the foundation, the services, the working method and the membership, I am happy to be at your disposal.

You can also contact me with questions or suggestions about events by CRB.